ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ส่งขอบเขตการทำงานเพื่อประเมินราคา ให้ลูกค้าทำการส่งขอบเขตการทำงานของโปรเจค ที่ kben_49@hotmail.com หรือ ID-Line : khunben_iq-d เพื่อประเมินราคาค หรือยังไม่ได้หัวข้อการทำโปรเจคจบ สามารถปรึกษาทีมงานได้ที่ 085-4459901 (ได้ทุกช่องทาง ดูแลจนสอบผ่าน)

2. ชำระค่าจัดทำโปรเจค เมื่อตกลงขอบเขตงานแล้ว ลูกค้าต้องมัดจำ 50% และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ kben_49@hotmail.com หรือ ID-Line : khunben_iq-d หลังจากทีมงานตรวจสอบยอดเงินแล้วจะเริ่มทำการพัฒนาโปรเจค ทันที!!

3. ทีมงานจะส่งแบบให้ดู ภายใน 1-2 วัน (หลังจากได้รับค่ามัดจำ) โดยสามารถแก้ไขแบบได้ 2 ครั้ง (หากมีการปรับแก้แบบหลังจากยืนยันไปแล้ว ทางทีมงานจะขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่แก้ไข)

4. พัฒนาโปรเจคตามขอบเขต หลังจากยืนยันแบบแล้ว ทางทีมงานจะเริ่มการพัฒนาโปรเจค โดยจะส่งความคืบหน้าของโปรเจคให้้ทราบ และเมื่อโปรเจคเสร็จสมบูรณ์ ทางทีมงานจะส่งลูกค้าเพื่อตรวจสอบ และปรับแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ถูกต้องตามขอบเขตโปรเจค

5. ส่งโปรเจคจบให้ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของโปรเจคเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ อีก 50% ักฐานการชำระเงินมาที่ kben_49@hotmail.com หรือ ID-Line : khunben_iq-d ทีมงานตรวจสอบยอดเงินแล้วจะส่งมอบโปรเจคจบให้กับทางลูกค้าโดยเร็ว


**หมายเหตุ ระยะเวลาในการจัดทำโปรเจคใหม่ จะใช้เวลา 3 วันขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละโปรเจค

บริการของทำโปรเจค TumProject.com

1.แก้ไขงานให้ฟรี โดยแก้ไขตามขอบเขตระบบงานเดิมที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก หากมีการขอเพิ่มเติมนอกจากขอบเขตโปรเจคเดิม ทีมงานจะขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นการเพิ่มเติมขอบเขตเพียงเล็กน้อยทางทีมงานจะบริการดูแลให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับทีมงาน TumProject.com เท่านั้น

2.สอนอ่านโปรแกรม (Code) คือการ อธิบายการทำงานของโปรแกรม และในตัวโค้ดจะมีการคอมเม้นท์การทำงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย บอกเทคนิคการตอบคำถามจากอาจารย์ และกรรการสอบโปรเจค

3.ให้คำปรึกษาตลอดการทำโปรเจค (ดูแลจนสอบผ่าน) ให้คำแนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับโปรเจค สามารถติดต่อได้ที่ D-Line : khunben_iq-d หรือ Tel : 085-4459901

เงื่อนไขในการรับบริการ

1.กรณีลูกค้าเป็นผู้บอกเลิกจ้างงาน หรือทีมงานติดต่อลูกค้าไม่ได้เมื่องานเสร็จแล้วภายใน 7 วัน หรือ ทางทีมงานได้เริ่มงานไปแล้วบางส่วน ทางทีมงานจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.กรณีที่ต้องการโค้ดโปรแกรม และฐานข้อมูลทั้งหมด ลูกค้าต้องทำการชำระเงินค่าโปรเจคครบทั้งหมดก่อน (ทางทีมงานถึงจะจัดส่งโปรเจคให้กับลูกค้า) ทางทีมงานจะไม่ส่งโค้ดโปรแกรม และฐานข้อมูลให้ท่านก่อนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขโปรเจค

1.กรุณาส่งข้อมูลมาทาง kben_49@hotmail.com เท่านั้น โดยให้ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาเป็นข้อๆ ทางทีมงานจะตอบกลับภายใน 24 ชม.

2.ต้องใช้เวลาในการแก้ไข อย่างน้อย 2 - 3 วันตามความเหมาะสม ความยาก - ง่ายของงาน

3.การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หากเห็นว่าข้อมูลที่ลูกค้าขอแก้ไขมาไม่อยู่ในขอบเขตงานเดิม