บริการดูแลเว็บไซต์ ( Website Maintenance )

บริการดูแลเว็บไซต์ ( Website Maintenance ) ทำให้เว็บของลูกค้า มีความเคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ เราจะดูแล อัพเดทข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์ของลูกค้า ตามความต้องการ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามตกลง คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำ สามารถตกลงกันได้ตามความจำเป็นของแต่ละเว็บไซต์

" ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ " ด้วยทีมงานเว็บมาสเตอร์ (Web Master) ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน บริการเป็นกันเอง รวดเร็ว ไว้วางใจได้ สะดวกสบาย การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail หรือตามตกลง มั่นใจด้วยลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

บริการดูแลเว็บไซต์ของเรา

- อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / ข่าวสารในองค์กร (ในหน้าเว็บที่มีอยู่)
- อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง รูปภาพ (ลูกค้าเป็นผู้จัดทำรูปภาพ)
- อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชัน / รายละเอียดสินค้า
- แสดงหน้าแรก ในเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่, วันแม่, วันพ่อ เป็นต้น
- ดูแลเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการ อัพเดทเว็บไซต์

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

       - ความถี่ในการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล (กรณีสินค้าเปลี่ยนแปลงบ่อย) สามารถอัพเดทเป็นรายเดือนได้
       - ปริมาณของข้อมูลที่อัพเดท ตามหน่วยมาตรฐาน (แก้ไข 1 หน้า คือ 1 หน้า A4 ซึ่งสามารถตกแต่งภาพได้ 5 ภาพ หากเกินกำหนดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
       - หากแต่ละหน้ามีการอัพเดท เล็กๆ น้อยๆ เช่น แก้ไข หน้าละ 2 บรรทัด แก้จำนวน 5 หน้า ทางเราก็นับให้เหมือนแก้ไขแค่ 1 หน้า A4 เท่านั้น ทั้งนี้ ตามแต่จะตกลงกัน

อัตราค่าบริการดูแลเว็บไซต์ Plan Small Plan Medium Plan Business
อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูล 1-3 หน้า 3-5 หน้า 5-10
ค่าบริการ 1 เดือน 1,000 บาท 2,000 บาท 3,500 บาท
ค่าบริการ 3 เดือน 2,900 บาท 5,800 บาท 10,100 บาท
ค่าบริการ 6 เดือน 5,700 บาท 11,400 บาท 19,900 บาท
ค่าบริการ 1 ปี 9,000 บาท 21,600 บาท 37,800 บาท
รายการสินค้า (เพื่ม-ลด) - 5-10 รายการ ไม่เกิน 20 รายการ
ความถี่การอัพเดทข้อมูล 1-3 ครั้ง 5-10 ครั้ง 10-20 ครั้ง
แสดงหน้าแรกเทศกาลสำคัญ -
ไฟล์ข้อมูล .doc, .docx, .txt -
ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ


หมายเหตุ : อัตราค่าบริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ที่ต้องการปรับปรุง อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เงื่อนไขการดูแลเว็บไซต์

- การดแลเว็บไซต์ไม่รวมถึงการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
- ข้อมูล 1 หน้า มีรูปภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ หรือกรณีป็นภาพทั้งหมด สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 20 ภาพ
- กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลให้ตามตกลง ถือว่าสละสิทธิ์
- การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail เท่านั้น!!
- ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน