• ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Computer Device Management System) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ตรวจสอบการเบิก จ่าย และการซ่อมบำรุ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในครุภัณฑ์  [01/06/2015]

    ดูรายละเอียด โปรเจค
    http://www.tumproject.com/management_system

รายละเอียดโปรเจค

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Computer Device Management System) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ตรวจสอบการเบิก จ่าย และการซ่อมบำรุ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในครุภัณฑ์

ระบบหน้าเว็บ
- ตรวจสอบเครื่องในคงคลัง
- แก้ไข เพิ่ม ลบเครื่อง
- บันทึกการเบิก จ่าย
- แจ้งการซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบ และลงบันทึกการซ่อมบำรุง
- รายงานการจำนวนเครื่อง และการซ่อมบำรุง


ระบบจัดการระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- กรอกรายละเอียดเครื่อง
- เพิ่ม ลบ แก้ไขเครื่อง
- เพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดการแจ้งซ่อม
- ค้นหาข้อมูลเครื่อง และการแจ้งซ่อม
- ตรวจสอบ และบันทึกการซ่อมบำรุง


ติดต่อรับทำโปรเจค TumProject.com

ผลงานโปรเจคจบ

อัลบั้มเพลง (album song)

อัลบั้มเพลง (album song)

ดูรายละเอียด
ระบบการบริหารบุคคลากร (Hr)

ระบบการบริหารบุคคลากร (Hr)

ดูรายละเอียด
ระบบข่าวสาร (Hot News)

ระบบข่าวสาร (Hot News)

ดูรายละเอียด
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียด
ระบบข้อมูลพนักงาน (HR)

ระบบข้อมูลพนักงาน (HR)

ดูรายละเอียด
อัฟโหลดรูปภาพ (MyPhoto)

อัฟโหลดรูปภาพ (MyPhoto)

ดูรายละเอียด